Baví děti od 4 let učit se hudební teorii?

Ano baví, většinou totiž ani nepoznají, že se „učí teorii“. Máme ji do hodiny začleněnou hravou formou a propojenou s hrou na rytmické a hudební nástroje. V oboru Rytmické krůčky, který je určen pro děti od 4 do 6 let, se děti učí např. solmizační slabiky, které slouží dětem k rozlišování a získání povědomí o výšce tónů. Solmizační slabiky do-re-mi-fa-sol-la-si-do jsou zástupcem pro jednotlivé noty C-D-E-F-G-A-H-C a to z důvodu, že se lépe zpívají. Dále se děti učí rozlišovat předehru, mezihru a dohru, seznamují se s rytmickými hodnotami, získávají základní povědomí o notové osnově, učí se hrát na flétničku a spoustu dalšího.