S čím se svěřila paní ředitelka …

Rozhovor s Evou Klesovou, co jí k YAMAZE přivedlo, kolik žáčků školu navštěvuje, proč je název japonský, co má na své práci nejraději…

 

Jak jste se k Hudební škole YAMAHA dostala?

Ještě před narozením mého syna jsem viděla reportáž o Hudební škole YAMAHA v televizi. Řekla jsem si „tyto kurzy musíme navštěvovat“, vzpomněla jsem si na ně, když mému synovi bylo 9 měsíců, ve chvíli, kdy se postavil ke konferenčnímu stolku a začal se pohupovat do hudby, kterou slyšel z televize.

Začala jsem hledat nejbližší pobočku a po pár telefonátech jsem nás přihlásila do hudební školy YAMAHA na Praze Proseku. Kurz se nám moc líbil. Někdy jsem měla pocit, že se líbí jenom mně, protože Vojtíška zajímalo vše ostatní, jen ne paní učitelka a to, co dělá. Jaké bylo moje překvapení, když jsem zjistila, že i přesto si Vojtíšek všechno z hodiny pamatuje. Když jsem mu pustila písničky, které se na hodině zpívaly, začal dělat to, co dělaly všechny ostatní děti na hodině. V tu chvíli jsem si řekla: „Tý jo, ono to opravdu funguje.“ A protože nás bylo víc maminek, které dojížděly do Prahy z Kralup, řekla jsem si „stejně už se doma nudíš, pojď dělat něco užitečného“. V  září 2009 jsem otevřela první pobočku Hudební školy YAMAHA, u nás v Kralupech nad Vltavou.

Kolik máte v tuto chvíli žáků?

500 žáků v několika českých městech, což je jen malý díl z deseti tisíc žáků v celé republice. Hudební školy YAMAHA najdete v 18 státech Evropy s celkovým počtem 50 tisíc žáků. Naše země tedy se svými 10 tisíci jasně vede. A ještě jedna zajímavost - letos jsme oslavili 20 let na českém trhu.

Čím si vysvětlujete takový zájem o YAMAHU v České republice?

Propracovaným konceptem výuky a svou roli hraje určitě také „hlad“ po nových pedagogikách a „babyboom“ v předchozích letech.

Teď si uvědomuji, říkala jste, že jste se synem začala navštěvovat kurzy, když mu bylo 9 měsíců, je to možné? Co se v takových kurzech tak malé děti učí?

Ano, je to tak. Hudební škola YAMAHA nabízí kurzy pro děti již od 4 měsíců, protože ve třech měsících se dětem dovyvine sluch. Pro děti od 4 měsíců do 6 let máme připravené 3 programy. Od 6 let nabízíme instrumentální programy, jako je flétna, keyboard, kytara, ale třeba i pop zpěv nebo bicí. Ty nejsou určené jen dětem a mládeži, ale i dospělým včetně seniorů. Bohužel instrumentální programy nemůžeme nabídnout na všech pobočkách, většinou je učíme jen ve velkých městech.

Proč nenabízíte výuku na hudební nástroje ve všech městech?

Protože pořídit si třídu, třeba keyboardů, je finančně náročné. Hudební škola YAMAHA je nestátní subjekt. Nepobíráme žádné příspěvky od státu, granty či dotace.

V čem je výuka v Hudební škole YAMAHA specifická?

To je jednoduché, učíme skupinovou výukou, máme vlastní metodiku, vlastní výukové materiály, certifikované lektory, neupřednostňujeme žádný hudební žánr a na děti předškolního věku působíme komplexně.

Proč vlastně název YAMAHA?

Protože původcem všeho jen pan YAMAHA z Japonska.

Počkejte, je to ten samý, který vyrábí motorky?

Ano je, akorát pan YAMAHA začal nejprve vyrábět před válkou hudební nástroje a teprve až po válce motorky. Také začal děti učit hudební teorii a hře na tyto hudební nástroje. Později se jeho činnost rozšířila po celém světě, dnes je to známá značka.

Není mentalita dětí jiná u nás než v Japonsku?

Ano je, ale to nám nevadí, protože každá země si upravuje výuku dle svých potřeb.

Jak dlouho se této práci věnujete?

Již šestým rokem.

Co je na tom nejtěžší?

Sehnat kvalitní lektory a naučit lidi platit za kvalitu. Bohužel jsme stále ještě zvyklí vzdělávání a volnočasové aktivity neplatit vůbec nebo platit jen část a spoléháme, že zbytek je dotován státem, z našich daní.

A co máte na té práci nejraději?

To, že dělám práci, která mě baví a přímo ovlivňuji další generace.

 

zpět na obsah zpravodaje