Ceník a podmínky vyučování

 

Školné zahrnuje 16 učebních lekcí.

Délka učební lekce je 45 minut.

Počet žáků ve skupině je 8-12.

Školné nezahrnuje učební materiály - ty se pořizují při zahájení kurzu v hotovosti u lektorky.

 

Ceny kurzů:

Ceny jednotlivých lekcí našich kurzů se mohou lišit v závislosti na lokalitě či velikosti učebny (kapacitě), proto je najdete přímo v rezervačním systému u jednotlivých kurzů:   https://skolayamaha.webooker.eu/Courses

Cena je vždy uváděna  před zahájením školního roku za pololetí (16 lekcí). Pokud do kurzu nastupujete později platíte pouze adekvátní část školného a proto je cena rozpočítána na platbu za hodinu.

 

Předškolní obory - Robátka, První krůčky k hudbě, Rytmické krůčky (pro děti od 4 měsíců - 6 let) -> 135 Kč/lekci

Instrumentální obory - Zobcová flétna (pro děti od 6 let, mládež a dospělé) -> 140 Kč/lekci

Instrumentální obory - Fun Key Kids, Fun Key (pro děti od 6 let, mládež a dospělé)-> 150 Kč/lekci

Populární zpěv mini (pro děti od 6 - 8 let) -> 140 Kč/lekci

 

Další platby:

ZÁPISNÉ - 150 Kč (platí nový žák, přičítá se ke školnému automaticky)

Leporela - zakoupíte na hodině u lektorky

 

PODMÍNKY VYUČOVÁNÍ:

1. Každý nový žák má možnost si lekci nezávazně vyzkoušet. Pokud se vám hodina z jakýchkoliv důvodů nebude líbit, odcházíte a nic neplatíte, v opačném případě zaplatíte i tuto hodinu a pokračujete dál v kurzu.

Žák / zákonný zástupce je povinen zaplatit školné do druhé vyučovací lekce (tzn. do další lekce po první tzv. zkušební)

Pokyny k platbě včetně VARIABILNÍHO SYMBOLU (prosím dodržujte jej, je důležitý) mu automaticky odcházejí při přihlášení se do kurzu z rezervačního systému. V případě, že tak neučiní, může být jeho místo nabídnuto dalšímu zájemci.

2. Výuka probíhá v prostorách stanovených provozovatelem.

3. Výuka probíhá ve sjednaném termínu a čase. Během prázdnin a státních svátků se výuka nekoná. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu termínu výuky, a to nejčastěji až od nadcházejícího školního roku. Žák/zákonný zástupce bude o změně vždy s předstihem informován.

4. V případě  jednorázové absence na straně žáka nemůže být uplatňován nárok na snížení, respektive vrácení školného. V některých případech si však lze omluvenou lekci nahradit a to na jakékoliv jiné pobočce, nebo na pobočce stejné v jiném kurzu. Předem je však nutno si tuto náhradu přes rezervační systém nahlásit, jelikož kapacita kurzu je omezena.

5. Omluvy- náhrady se do dalšího pololetí ani školního roku nepřevádí - je potřeba je vyčerpat ve stejném období. Pokud tak neučiníte není náhrada nijak nárokovatelná.

6. Alikvotní část školného může být na základě rozhodnutí provozovatele převedena do dalšího pololetí pouze z důvodu dlouhodobě trvající (min. 4 týdny za sebou jdoucí) nemoci, pokud bude žák včas řádně omluven přes RS a doloží lékařské osvědčení.

Tento převod je potřeba si vyjednat písemně na adrese: yamahaclass@email.cz. Po prověření nároku lze snížit platbu na nové pololetí.

7. V případě podezření lektora na nemoc dítěte, která by mohla ohrozit zdraví ostatních, si provozovatel kurzů (lektor) vyhrazuje právo vykázat nemocné dítě z výuky.  

PROSÍME VÁS JE I V ZÁJMU VAŠEHO DÍTĚTE CHOVAT SE OHLEDULNĚ K OSTATNÍM DĚTEM A NECHODIT DO HODIN NEMOCNÝ. POKUD VŠICHNI BUDEME RESPEKTOVAT TOTO PRAVIDLO BUDEME ZDRAVÍ.

Během návštěvy prostor, v nichž se konají kurzy i v době trvání kurzu jste vždy plně odpovědni za zdraví Vaše a Vašich dětí. Neustále mějte děti pod kontrolou, aby nezranily sebe ani okolí.

8. Výuka, která by se nekonala z důvodů na straně provozovatele (lektora) bude v plné míře nahrazena, event. vrácena alikvotní část školného.  Může také dojít k tzv. suplu a nesmí  být uplatňován nárok na výuku od stejného lektora.

9. Žák / zákonný zástupce byl seznámen s vyučovacími materiály pro jednotlivé obory. Podmínkou účasti ve výuce je zakoupení originálních vyučovacích materiálů u provozovatele pobočky. Vyučovací materiály jsou chráněny autorskými právy.

10. V případě nedostatečného naplnění kurzu si provozovatel vyhrazuje právo na:

a) Převedení kurzu na jinou pobočku provozovatele (sloučení), je-li v místě pořádání kurzu další pobočka – v takovémto případě bez nároku na vrácení, nebo jinou kompenzaci školného.

b) Zrušení kurzu – v tomto případě bude školné vráceno.

11. Žák / zákonný zástupce se zavazuje nahradit případnou škodu, vzniklou vlastním zaviněním na zařízení a vybavení provozovatele.

12. Uhrazením školného, zájemce souhlasí se zpracováním, shromažďováním a nakládáním se svými osobními daty společností YAMAHA Hudební škola v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. pro marketingové potřeby této společnosti zejména pro pozvánky na kurzy a akce, a za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb. a to na dobu neurčitou až do jeho písemného vyjádření nesouhlasu.

Zájemce o výuku má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu, včetně dalších zákonných práv dle § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

13. Žák / zákonný zástupce  uhrazením školného automaticky souhlasí s uveřejněním fotografií a videozáznamů z akcí pořádaných provozovatelem na webových stránkách, sociálních sítích, propagačních materiálech a nástěnkách provozovatele. V případě, že s tímto bodem nesouhlasíte informujte nás prosím písemně na adrese: yamahaclass@email.cz,my budeme vaše rozhodnutí  respektovat a učiníme příslušná opatření.

14. Hudební kurzy YAMAHA jsou provozovány zapsaným spolkem Hudba pro Radost. Uhrazením školného, žák/zákonný zástupce souhlasí se stanovami Hudba pro Radost z.s., které jsou uloženy v sídle sdružení na adrese: Za Školou 965 , Kralupy nad Vltavou, 278 01.

 

Storno poplatky

V  případě, že budeme muset vracet peníze (stěhování se atd.), storno poplatek činí 10% z ceny kurzovného (bez registračního poplatku).