Některé básničky jsou moc dlouhé a těžké, některé naopak krátké a jednoduché, proč?

S básničkami se pracuje na více úrovních. Někdy je báseň vhodná především k naslouchání a porozumění mluvenému slovu nebo pointy, jindy vybízí k naučení zpaměti. U básní dále pracujeme s rytmem, dynamikou, emocemi, pohybovým a výtvarným ztvárněním. Proto jsou básničky různorodé, stejně jako je různorodý i náš život.