Kdo se může naučit zpívat?

 

V našem kurzu je cílem, aby si děti teoretické vědomosti bezprostředně propojily s praktickými dovednostmi.  Melodie, se kterými děti v tomto programu pracují, již bezpečně znají z programu KKK. Nyní si na nich rozvíjejí další vědomosti a dovednosti.

V oblasti rytmizace se děti seznamují s jejím grafickým znázorněním v podobě not a učí se je rozlišovat dle rytmické hodnoty, kterou prezentují. Učí se „přečíst“ znázorněnou rytmizaci a zahrát ji (na tělo, rytmické nástroje) v tempu, které je dáno doprovodem na CD.

Dále se učí orientovat v notové osnově, na klaviatuře a zvládají první tóny na zobcovou flétnu. Nejedná se však o výuku na flétnu - důraz v tomto věku klademe zejména na správné návyky, tj. držení těla, dýchání, nasazování tónu, což je dle našeho názoru mnohem důležitější, než to, kolik tónů děti zvládnou zahrát.

Navíc naši lektoři využívají speciální metodiku otevřené skupinové výuky a děti se tak seznamují s novou látkou hravou formou.

I v tomto oboru je důležitá role rodičů. Rodiče, kteří se s dětmi aktivně zúčastňují výuky, přesně vědí, co s dětmi mají doma opakovat a procvičovat.  Často dochází k vedlejšímu efektu, že se rodiče, kteří neměli možnost získat hudební vzdělání, učí hudebním základům společně se svým dítětem a často společně pokračují ve výuce na hudební nástroj.