Proč dítě (hudebně) rozvíjet už od narození ?

 

Vývoj v prvním roce života je nejintenzivnější a je základem celého dalšího duševního vývoje dítěte.

Není to tak dávno, co se tvrdilo, že malé dítě nic nevnímá a pokud vnímá, tak z toho nemá rozum. Výzkumy však dokázaly, že dítě vnímá a rozeznává zvuky již v prenatálním období v těle matky. Po narození děti velmi rychle rozeznávají melodie, ať už se jedná o ukolébavku nebo například melodii známého televizního pořadu. Když malým dětem pouštíme hudbu, nerozumí sice obsahu, ale jsou schopné vnímat emoce, které hudba sděluje. Je to, jako když na dítě mluvíte. Nerozumí, co říkáte, ale vnímá tón, kterým to říkáte (není zásadní, jak rodič intonuje, podstatná je emoční funkce hlasu). Hudba sděluje to samé.

Důležitou součástí je rozvoj smyslu pro rytmus, který vnímají děti prostřednictvím pohybu těla rodiče dle hudby.