Jak a proč v našich kurzech rozvíjíme u dětí hrubou a jemnou motoriku?

U dětí v malém věku je velmi důležité rozvíjet motoriku, tedy hybnost pohybových předpokladů a projevů. Pohybové schopnosti dítěte (motorické schopnosti, motorika) a řeč se vzájemně ovlivňují. Pokud u dítěte probíhá správný pohybový vývoj, nastupuje většinou v odpovídajícím období i vývoj řeči. Při postižení pohybového ústrojí nebo opožděném motorickém vývoji bývá často opožděn i vývoj řeči. Neobratné děti mívají více nedostatků ve výslovnosti než děti pohybově průměrné. Proto je důležité u dětí rozvíjet hybnost celého těla (tzv. hrubou motoriku), hybnost ruky (jemnou motoriku) i obratnost mluvidel (motoriku mluvních orgánů).

Co podporuje rozvoj jemné motoriky?

·         konečkem palce se postupně dotýkat konečků ostatních prstů (prsty se zdraví), to samé druhou rukou, oběma rukama

·         postupně vztyčovat prsty pravé nebo levé ruky ze zavřené pěsti

·         ukazováček, prostředníček střídavě ťukají do stolu (hrajeme na klavír), pravou, levou, oběma

·         namotáváme klubíčko vlny pravou, levou.

·         ukazováček i prostředníček pravé ruky běhají po stole, to samé levou rukou, potom oběma současně

·         navlékáme korálky

·         hrajeme si s plastelínou