Otázky a odpovědi

Co je to první ukázková hodina neboli den otevřených dveří?

První ukázková hodina neboli den otevřených dveří probíhá vždy na začátku školního roku u nově otevíraných poboček. Jedná se o předem vymezený čas ve kterém Vám v tzv. UKÁZKOVÉ HODINĚ ukážeme část lekce a následeně odpovime na všechny Vaše otázky. Upozorňujeme předem, že tato lekce je záměrně kratší.

Pokud chcete vidět naši výuku během roku a ještě nejste rozhodnuti o přihlášení do našich kurzů, můžete si hodinu nejprve vyzkoušet - proto první lekce je tzv. ukázková. Když se pro kurz následně rozhodnete, zaplatíte i tuto hodinu, v opačném případě neplatíte nic. Ale pozor, to pouze v případě, že máme na hodině volné místo...

—————

Jak kurzy probíhají?

Jeden kurz kopíruje školní půlrok (září až leden = 1.pololetí a únor až červen = 2.pololetí), a to včetně svátků a prázdnin (ve kterých se jako ve škole tudíž neučí).

Běžně se klienti hlásí na celý školní rok, přihlásí se na 1. pololetí a my je ve 2. pololetí převedeme v kurzu automaticky.Pokud již kurz navštěvovat nechtějí - měli by o tom včas informovat lektorku nebo vedení HŠY. Abychom jejich místo mohli nabídnout dalším zájemcům.

Lekce, probíhá jednou týdně a trvá 45 minut.

V případě, že kurzy začínají z  jakýchkoliv organizačních důvodů později (například z důvodu jednání s pronajímateli, nemoc lektorky apod., ) platíte z kurzovnáho jen poměrnou část. Stejně tak i v případě pozdějšího přihlášení do kurzu.

—————

Jak vlastně probíhá lekce?

Na začátku každé hodiny se děti přivítají s plyšovým maskotem. Potom následuje blok učení na dané téma. Témata kurzu Robátka zhruba vycházejí ze života dětí které kurz navštěvuji (píseň o koupání, když piji mlíčko, jsme spolu...), témata kurzu První krůčky k hudbě odpovídají zase dětem stejného věku a zkušenostem z jejich života (ve školce, na houpačce, k narozeninám, jdeme do cirkusu...). Ke každému tématu je připravena jedna píseň, báseň a poslech. To vše za doprovodu CD a zpívající nebo rytmizující lektorky. Děti na hodinách nejen poslouchají, rytmizují (na drobné hudební nástroje), ale vytváří i pohybové a výtvarné aktivity. Vše co se na hodině naučí, si následně na 2 až 3 dalších hodinách zopakují.

—————

Co si sebou mám vzít na kurz?

Záleží o který kurz se jedná, pro:

Robátka (označ. ROB) si pro ležící miminka přineste malou deku nebo plenku

První krůčky k hudbě (označ. KKK) by každé dítě mělo mít základně vybavený penál (doporučujeme trojhrané pastelky, kulaté nůžky, lepidlo, fixy a izolepa). V kurzech KKK děti pracují s leporelem, které si na začátku kurzu zakoupíte u lektorky, je potřeba pro práci v hodině toto leporelo nosit.

Rytmické krůčky (označ.WUM) platí stejné vybavení jako u KKK, další součástí jsou notové karty a také flétna.

 

Nezapomeňte na pití, pohodlné oblečení a popřípadě přezuvky.

—————

Kde zjistím kdy přesně vyuka probíhá?

Veškeré informace najdete v sekci Pobočky.

V případě potřeby podrobějších informací můžete rovnou navštívit rezervační systém, který slouží klientům k přihlašování se na kurzy, k omluvám a náhradám.

Je zde také rozpis lekcí na celé pololetí.

Odkaz do RS uvádíme:

skolayamaha.webooker.eu/

Pokyny pro bliží práci s RS jsou uvedeny v sekci: Rezervace

Aktuální informace také dáváme na naše webové stránky:

www.facebook.com/hudebnikurzy

—————

Mohu do kurzu nastoupit později?

Ano. V případě volných míst v některém kurzu je to ještě možné, nicméně nejedná se o standardní postup. Jsme kurzy hudební školy s programy, které mají dlouhodobou koncepci. Naše kurzy proto kopírují školní rok a jednotlivé učební hodiny na sebe postupně navazují. Z těchto důvodů to nepovažujeme za standard. 

—————

Co když nebudu moci na hodinu přijít?

Krátkodobou absenci  finančně nekompenzujeme, je však možné po včasné omluvě v rezervačním systému ( omluva musí proběhnout max.2 hodiny před zahájením výuky), si za tuto omluvu vybrat tzv. náhradu.

Veškeré omluvy a náhrady klietni provádí v RS v záložce ROZVRH.

V případě doložení dlouhodobé nemoci žáka, nebo jeho zákoného zástupce bude poměrná část kurzovného převedena do následujícího pololetí.

V případě zrušení hodiny z důvodu nemoci lektorky nebo jiných organizačních důvodů, bude hodina nahrazena v jiném termínu, suplována a nebo jinak kompenzována.

—————

Co když neumím zpívat?

Přítomnost rodiče nebo i prarodiče na hodinách je potřebná hlavně z důvodů zabezpečení dítěte a z důvodu sociálního kontaktu. Děti v útlém věku často komunikují s lektorkou přes třetí - jim blízkou osobu, což je naprosto přirozené. Zpěv na hodinách "obstarává" hlavně lektorka a vy se můžete přidat. Vaše hlavní činnost je pomoc dítěti při pohybových a jiných aktivitách, které budete na hodinách dělat.

Ale nezapomeňte že dítě nejraději opakuje to co vidí u svých rodičů...

" NEVADÍ ŽE NEZPÍVÁTE ČISTĚ, HLAVNĚ ŽE ZPÍVÁTE S LÁSKOU."

—————

Kurz První krůčky k hudbě je pro děti od 1,5 roku do 4 let, což je velké věkové rozpětí. Znamená to, že když začnu chodit do kurzu s dítětem např. 2 roky starým, musím na další kurz počkat až budou dítěti 4 roky?

Ne, nemusíte. Můžete chodit do kurzu s dítětem od 1,5 roku až do 4 let a pokaždé se naučíte něco nového.  

Nová koncepce leporel v kurzu První krůčky k hudbě je uspořádána do tří učebnic (žluté lepolero, hnědé a modré lepolero), které se neliší strukturou, ale pouze obsahem (jiná témata, písně a básně). 

Každé leporelo se probírá rok.

Ideální rozdělení podle leporel:

KKK1 - žluté leporelo pro děti 1,5 - 2,5 roku

KKK2 - hnědé leporelo pro děti 2,5 - 3,5 roku

KKK3 - modré leporelo pro děti 3,5 - 4,5 roku

 

Z naší praxe ovšem víme, že tam, kde vyučujeme např. pouze jednu hodinu týdně je toto rozvržení náročné a neuskutečnitelné. Důležité je jaká věková skupina se sejde a zda to jsou děti, které již na naše kurzy chodili. Vždy na začátku školního roku toto s rodiči konzultujeme a v případě potřeby zařazujeme potřebné leporelo.

—————