Pravidla soutěže na Facebooku


1. Soutěž organizuje společnost Hudba pro radost z.s., se sídlem: Kralupy nad Vltavou, Za školou 965, 278 01, IČ: 22712895 -  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložce 24759 (dále jen „Hudba pro radost“ nebo „organizátor“). Účast v Soutěži je zdarma a není podmíněna nákupem služeb společnosti Hudba pro radost.
 
2. Soutěž trvá od 4.12. do 18.12. do 12:00 hodin a soutěží se o kurzovné zdarma (bude 1. - 3. místo a dle toho výše kurzovného zdarma - 1. místo 5 lekcí, 2. místo 4 lekce a 3. místo 3 lekce zdarma). Výherce bude zvěřejněn v  na Facebookové stránce Hudební škola YAMAHA a dále kontaktován v soukromé zprávě na FB.
 
3. Zájemce o účast v soutěži musí být aktivní uživatel Facebooku, musí na něm tedy mít profil.
 
4. Soutěžící musí mít označenou naší stránku To se mi líbí.
 
5. Soutěž je založena na okomentování příspěvku a to 15 slovy, co pro ně hudba znamená
 
6. Výherce budou vyhodnocovat zaměstnanci Hudby pro radost z.s. na základě originality a nápaditosti.
 
7. Vítěz musí splňovat všechna kritéria uvedená výše.
 
8. Výherce bude zveřejněn ve čtvrtek dne 21.12. ve 14:00 hodin na FB stránce a také bude kontaktován soukromou zprávou na svém Facebookovém profilu.
 
9. Bude-li mít organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání účastníka soutěže či jiné osoby, která účastníku soutěže napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude účastník ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání účastníka soutěže či jiné osoby, která účastníku soutěže napomohla či mohla napomoci k výhře, jenž je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.
 
10. Výhra účastníka soutěže, kterou z důvodů spočívajících nikoli na straně organizátora nebude možno kontaktovat, či nebude reagovat do tří dnů ode dne kontaktování si organizátor nahrazuje právo vybrat jiného výherce.
 
11. Na výhru nevzniká právní nárok a není možné ji směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění.
 
12. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na internetových stránkách www.skolayamaha.cz
 
13. Soutěžící registrací do Soutěže souhlasí s pravidly a podmínkami soutěže v plném rozsahu.
 
14. Soutěž organizuje společnost Hudba pro radost z.s. z vlastní iniciativy a nezávisle na portálu www.facebook.com