Robátka

Tento kurz je určen pro děti od 4 do 18 měsíců. Děti jsou formou hry nenásilně seznamovány s hudbou. Samy mají možnost se zapojit (samozřejmě se zřetelem k úrovni jejich smyslových a senzomotorických zkušeností) do postupně se opakujících činností v jednotlivých hodinách a získávají tak první povědomí o hudbě. Podstatou je proces “volného objevování”. Dalšími aktivizačními prvky jsou společný zpěv, poslech hudby a hudebně pohybové hry. Úloha rodičů spočívá v zajištění a zaopatření dětí.

 

Často se nás ptáte, co si máte do kurzu přinést. Je to jednoduché.

    
Robátka na lekce nepotřebují nic jen doprovod dospělé osoby a dobrou náladu, v případě menších ležících dětí doporučujeme malou deku na kterou lze dítko v případě potřeby položit.
Výukové materiály - leporelo + CD slouží rodičům k domácímu procvičování a opakování. Do hodin se tento materiál nenosí.

Videoreportáž programu ROBÁTKA 

 

Více informací můžete nalézt na následujícícm odkazu:

https://www.yamahaskola.cz/cs/robatka