Neprojevuje se moje dítě ve skupině příliš rušivě?

Projevy emocí jsou neoddělitelnou součástí našich hodin. Děti tak mimo jiné poznávají, že projevy jiných dětí mohou být velice podobné těm jejich, a to je pro ně osvobozující pocit. Pokud si nejste jistí, zda emoce vašeho dítěte už příliš nenarušují hodinu, obraťte se přímo na lektora, nebo se při vhodné příležitosti zeptejte celé skupiny. Ze zkušenosti víme, že děti si procházejí různými obdobími a často se nežádoucí chování při laskavém, ale důsledném přístupu během pár hodin "ztratí".